Glasnik Občine Divača • letnik 25 • št. 1 • april, 2019