Glasnik Občine Divača • letnik 25 • št. 2 • junij, 2019

 https://issuu.com/divaca/docs/glasnik_junij_2019