Razpis posvetovalnega referenduma, za območje Krajevne skupnosti Senožeče, o postavitvi meteorološkega radarja na Slatni

datum: 04.10.1996

kategorija: Razpisi

Razpis posvetovalnega referenduma, za območje Krajevne skupnosti Senožeče, o postavitvi meteorološkega radarja na Slatni

Uradni list Republike Slovenije, št. 55/1996

Na podlagi 47. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,14/95) in na podlagi 53. člena statuta Občine Divača, Občinski svet občine Divača
R A Z P I SU J E
posvetovalni referendum, za območje Krajevne skupnosti Senožeče, o postavitvi meteorološkega radarja na Slatni
1. Referendumsko vprašanje se glasi:
Ali ste za postavitev meteorološkega radarja na Slatni?
DA
NE
2. Za dan razpisa referenduma se šteje 8. 10. 1996.
3. Za dan glasovanja na referendumu se določi 10. 11. 1996.
4. Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Divača.

Št. 213/96
Divača, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.