Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2011

datum: 15.07.2011

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS št. 29/11), Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 48/11) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2011, Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2011

Besedilo javnega razpisa
besedilo

Razpisna dokumentacija
obrazec

Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača
link