Namera o ustanovitvi stavbne pravice

datum: 17.10.2012

kategorija: Razpisi

Občina Divača v skladu s 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za prenovo ribiške koče v Famljah na parcelah št. 78/2 in 78/3, k.o. Famlje.