JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2014

datum: 21.05.2014

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2014

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 popr.), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/14 ), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (UPB1 - uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2014 (sprejet na 24. seji OS občine Divača, dne 6. 2. 2014), Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2014

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

(UPB1) (Uradni list RS, št. 57/2012)

Besedilo javnega razpisa

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2014 z dne 16.05.2014)

Razpisna dokumentacija