Namera o ustanovitvi stvarne služnosti

datum: 08.10.2015

kategorija: Razpisi