Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

datum: 19.11.2015

kategorija: Razpisi

 Odločba št. 478-0032/2014-5  z dne 17.11.2015 o ukinitvi statusa javnega dobra.