JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2017

datum: 16.06.2017

kategorija: Razpisi

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007,  61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača, Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Divača za leto 2017

 

Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2017, postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva -14030504 Sredstva za delovanje turističnih društev - namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma v občini Divača. 

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.

ZADNJI ROK za predložitev prijav je 14.07.2017. 

 

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 30, 16.06.2017.

 

Besedilo razpisa

Prijavni obrazec (*.doc)