JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

datum: 18.05.2018

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNorg), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), Statuta občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalnega programa za  kulturo Občine Divača za leto 2018 (sprejetega na 21. redni seji Občinskega sveta občine Divača, dne 14.03.2018),Občina Divača objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini Divača delujejo na   področju kulture, sofinanciranje neprogramskih stroškov.

 Razpis se prične z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije št. 33/18 z dne 18.05.2018 in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Besedilo razpisa (Uradni list RS, št. 33/18)

 

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA  (*.doc)

 

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16)