Prejemniki sredstev - I.obravnava - JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v občini Divača za leto 2018

datum: 07.06.2018

kategorija: Razpisi

Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, ribištva in lovstva v Občini Divača za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 30.03.2018. Prijavo je oddalo 5 prijaviteljev za področje kmetijstva in podeželja in 2 prijavitelja za področje gozdarstva, lovstva in ribištva. Vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača, za prvo obravnavo razdeljena v višini 5.600,00 EUR. 

 

 Prejemniki in višina sredstev - I.obravnava