Razpis nadomestnih volitev v svete KS Senožeče in KS Vreme

datum: 24.10.2018

kategorija: Razpisi

 

Številka:  041 -0007/2018-61

Datum:    23.10.2018

 

 Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo  (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17)  Občinska volilna komisija Divača

  

RAZPISUJE  NAKNADNE VOLITVE 

članov svetov krajevnih skupnosti  Senožeče in Vreme na območju Občine Divača

 

1.     Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti  Senožeče (volilni enoti  4/1  in 4/7) in Vreme (volilna enota 5/5) se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.

2.     Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 29. oktober 2018.

3.     Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

4.     Ta razpis se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, na internetni strani Občine Divača (www.divaca.si) in na oglasnih deskah Občine Divača in krajevnih skupnostih Senožeče in  Vreme  v Občini Divača.

 

 Namestnica predsednika

 občinske volilne komisije

        Jasna Vitez

 

Razpis

 

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 29.10.2018.

Rok za oddajo kandidatur je 16.11.2018 do 12.00 ure.

Obrazci za kandidiranje:

 

Občinska volilna komisija