REZULTATI - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2018

datum: 31.12.2018

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2018

  

1.      Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje kmetijstva in podeželja –za II. obravnavo 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE

547,30

2.

ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA

631,70

3.

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV

336,80

4.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV KRAŠKEGA BRINJEVCA

42,10

5.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKEGA SLIVOVCA

42,10

 

SKUPAJ

1.600,00

 

 

2.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje gozdarstva, lovstva in ribištva – za I. obravnavo 

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV VRHE-VREMŠČICA

497,56

2.

BRKINSKO KRAŠKA ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN

302,44

 

SKUPAJ

800,00

 

 

3.  Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, ribištva in lovstva v Občini Divača za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 30.03.2018. Prijavo je oddalo 5 prijaviteljev za področje kmetijstva in podeželja in 2 prijavitelja za področje gozdarstva, lovstva in ribištva. Vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa, Odloka o proračunu Občine Divača in zaključnega poročila prijavitelja, za drugo obravnavo razdeljena v višini 2.400,00 EUR.

 

 

Številka: 410-0021/2018-9

Datum: 31. 12. 2018