JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

datum: 27.05.2019

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

 

1.     Prejemniki in višina prejetih sredstev

 

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

FRANETIČ ALJOŠA

1.653,95

2.

SVETINA BORIS

1.465,34

3.

TREBEC DANILO

905,44

4.

VIDMAR DAMJAN

2.242,60

5.

FRANETIČ LEON

1.608,47

6.

PEGAN FRANC

3.000,00

7.

ŠKRLJ MARIJA

848,62

8.

NEDOH STANKO

1.427,10

9.

ČEPAR ALEN

1.741,84

10.

MASLO NIKA

987,30

11.

MEDEN ANIKA

2.020,90

12.

VATOVEC ANTON

3.000,00

13.

PRELC MARČELINO

2.425,08

 

SKUPAJ

23.326,64

 

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep: urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

MASLO NIKA

288,28

2.

MEDEN ANIKA

3.000,00

3.

VATOVEC ANTON

385,07

 

SKUPAJ

3.673,35

 

 

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

AVTOPREVOZNIŠTVO VALENČIČ PETER

3.000,00

 

SKUPAJ

3.000,00

 

 

 

 

 

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

SKUPAJ CEL JAVNI RAZPIS

 29.999,99

 

 

2.    Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 05.04.2019. Prijavo je oddalo 18 prijaviteljev, od tega je bilo 17 prijaviteljem ugodeno, 1 prijavitelju pa ni bilo ugodeno. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača razdeljena v višini 29.999,99 EUR.