JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2021

datum: 17.03.2021

kategorija: Razpisi

 V Uradnem listu RS  št. 36/21 z dne  12. 3. 2021 je objavljen  

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2021

                

Razpisna dokumentacija:

Prijavni obrazci:

NAVODILA IN SPLOŠNI PRIJAVNI OBRAZEC, KI JE OBVEZEN ZA VSE PRIJAVITELJE, ki boste prijavili svoje programe na javni razpis 2021

 1. JR Šport-2021 - obrazec št. 1 - PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
 2. JR Šport-2021 - obrazec št. 2 - PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
 3. JR Šport-2021 - obrazec št. 3 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 4. JR Šport-2021 - obrazec št. 4 - KAKOVOSTNI ŠPORT
 5. JR Šport-2021 - obrazec št. 5 - VRHUNSKI ŠPORT
 6. JR Šport-2021 - obrazec št. 6 - ŠPORT INVALIDOV
 7. JR Šport-2021 - obrazec št. 7 - ŠPORTNA REKREACIJA
 8. JR Šport-2021 - obrazec št. 8 - ŠPORT STAREJŠIH
 9. JR Šport-2021 - obrazec št. 9 - ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE (NEPROGRAMSKI STROŠKI)
 10. JR Šport-2021 - obrazec št. 10 - RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU (USPOSABLJANJE KADROV)
 11. JR Šport-2021 - obrazec št. 11 - ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  

 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane  priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 DIVAČA;  ovitek mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS ŠPORT 2021«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

 Javni razpis se prične z dnevom objave razpisa  v Uradnem listu RS in zaključi  30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS

Objava Javnega razpisa: Uradni list RS št. 36/21, dne 12. 3. 2021

 V primeru, da vlagatelj želi, skladno z razpisnimi določili, posredovati vlogo na Javni razpis osebno, na sedežu Občine Divača, prosimo, da predhodno pokliče na tel. št. 05 731 09 30 in se dogovori o načinu izročitve in prevzema.

 

Obrazci za poročila:

KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - za vse izvajalce programov športa v letu 2021

 1.  KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 1 - PROSTOČASNA ŠP. VZGOJA OTROK IN MLADINE
 2. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 2 - PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
 3. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 3 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 4. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 4 - KAKOVOSTNI ŠPORT
 5. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 5 - VRHUNSKI ŠPORT
 6. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 6 - ŠPORT INVALIDOV
 7. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 7 - ŠPORTNA REKREACIJA
 8. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 8 - ŠPORT STAREJŠIH
 9. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 9 - ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE (NEPROGRAMSKI STROŠKI)
 10. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 10 - RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU (USPOSABLJANJE KADROV)
 11. KONČNO POROČILO - JR Šport-2021 - obrazec št. 11 - ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA