Javni natečaj - občinski redar III

datum: 01.12.2011

kategorija: Natečaji

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB3, Uradni list RS, št. 63/2007 – prečiščeno besedilo, 65/2008 in 74/2009 – Odl. US) Občina Divača, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Komen in Občina Sežana, objavljajo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo