Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 28.02.2014

kategorija: Natečaji

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Številka: 110-0001/2014-129
Datum: 28.2.2014


Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC ZA URBANIZEM v občinski upravi Občine Divača, številka natečaja 110-0001/2014-3, ki je bil dne 5.2.2014 objavljen na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbrana kandidatka.

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Iztok Felicjan (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov .


Župan Občine Divača
Drago BožacObvestilo