Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju občine Divača v letu 2006

datum: 29.05.2006

kategorija: Razpisi

Uradni list RS št. 55/2006
Datum objave: 26.05.2006

Opomba:
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – vloga za razpis PRIREDITVE 2006" osebno ali po pošti do 26.06.2006 do 12:00 ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.