Javni razpis za podelitev priznanj Občine Divača za leto 2012

datum: 16.03.2012

kategorija: Razpisi

Občina Divača razpisuje občinska priznanja za leto 2012

Občina Divača podeljuje naslednja priznanja:

»ČASTNI OBČAN«
Najvišje častno priznanje občine Divača je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeli se posamezniku za trajne dosežke na področju razvoja lokalne samouprave, na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posameznika, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi občine Divača, da ima to trajni pomen.

»PRIZNANJE OBČINE DIVAČA«
Drugo najvišje občinsko priznanje se podeli posameznikom ali skupini ljudi za dosežene izjemne uspehe in dosežke na razvoju lokalne samouprave, družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugem področju ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta.

»PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE DIVAČA« Priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale, ki jo izbere župan po lastni presoji. Podeli se ga za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.

Predloge lahko oddate do vključno 7. 5. 2012 do 12:00.

Besedilo razpisa