JAVNI POZIV za delodajalce za RŠS 2012/2013

datum: 05.04.2012

kategorija: Razpisi

Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠŠ) Južna Primorska v šolskem /študijskem letu 2012/2013

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Regionalni razvojni center Koper z dnem 30.3.2012, na svoji spletni strani http://www.rrc-kp.si objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠŠ) Južna Primorska v šolskem /študijskem letu 2012/2013. To je zadnji razpis za štipendijsko shemo, ker se programsko obdobje zaključi leta 2015.

Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, ki so:
 • Pravne osebe zasebnega prava,
 • Fizične osebe,
 • Javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.


 • Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov:
 • 50% se zagotavlja iz sredstev Evropskega socialnega sklada,
 • 10% sredstev zagotovijo Občine,
 • 40% sredstev zagotovi delodajalec.


 • Več o vsebini si lahko preberete tudi na naši spletni strani kjer so objavljeni tudi prijavni obrazci.

  Javni poziv je odprt do 25.7.2012.
  Za dodatne informacije smo vam na voljo.

  Lep pozdrav.

  Vlasta Sluban
  direktorica
  OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV
  Partizanska cesta 82
  6210 Sežana
  Tel: 05 73 44 362
  Fax: 05 73 00 258