JAVNI RAZPIS ZA LETO 2012 ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE - KULTURA - RAZDELILNIK SREDSTEV

datum: 28.12.2012

kategorija: Razpisi

Razdelilnik sofinancerskih sredstev iz naslova JAVNEGA RAZPISA ZA LETO 2012 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE (URADNI LIST RS ŠT. 45/12)