Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 15.04.2014

kategorija: Razpisi

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena