Javni razpis za sofinanciranje programov društev - kultura za leto 2014

datum: 21.05.2014

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2014 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/14), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 6/14), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2014, Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA LETO 2014 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTUREBesedilo javnega razpisa (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2014 z dne 16.05.2014)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Navodila
Izjava
Obrazec "kulturne prireditve - javni zavodi
Obrazec "kulturne prireditve - društva izven Občine Divača
Obrazec "skupni - društva v Občini Divača


Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12),

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/14)