ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA JAVNIH STAVB OBČIN DIVAČA, HRPELJE - KOZINA in RENČE - poziv promotorjem

datum: 22.09.2016

kategorija: Razpisi

 V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občini Divača, Kolodvorska 3/a, 6215 Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina in Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,  kot javni partner (v nadaljevanju: naročnik) pozivajo vse zainteresirane osebe - promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina in Občina Renče-Vogrsko«.

  Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v Podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo RS za infrastrukturo, februar 2016) sta se Občini odločili, da izvedeta skupni poziv promotorjem in na ta način lahko kandidirata za pridobitev nepovratnih sredstev iz pričakovanega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo RS za ukrepe energetske prenove stavb javnega sektorja.  

Cilj naročnika je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v svojih javnih objektih z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objektov in storitev energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v nadaljevanju.  

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javnozasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7.  

 

Dokumentacija:

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva

 

Občina Divača:

DIIP Občina Divača

Končno poročilo - energetski pregled stavbe OŠ - Vreme

Končno poročilo - energetski pregled stavbe ZP Divača

 

Občina Hrpelje-Kozina:

DIIP Občina Hrpelje-Kozina

Končno poročilo - energetski pregled stavbe Vrtec Hrpelje

Končno poročilo - energetski pregled stavbe ZD Hrpelje

 

Občina Renče-Vogrsko:

DIIP Občina Renče-Vogrsko

Končno poročilo - razširjen energetski pregled stavbe podružnična OŠ Bukovica