Razpis za prodajo delov zemljišč v Dolnjih Ležečah

datum: 22.06.2018

kategorija: Razpisi

 POZIV ZA PRIJAVO ZA ODKUP DELOV ZEMLJIŠČ V DOLNJIH LEŽEČAH

 

Občina Divača obvešča občane Dolnjih Ležeč, da so postopki prenosa zemljišč iz STANDOM z.o.o. Divača na Občino Divača zaključeni, prav tako so se zaključile tudi vse predvidene parcelacije, ki so bile naročene s strani STANDOM z.o.o. Divača.

V pogodbi o prenosu zemljišč je bilo med drugim dogovorjeno:

»Občina Divača prevzema obveznosti Standom z.o.o. Divača, ki izhajajo iz pisem o nameri, ki jih je Standom z.o.o. sklenila s potencialnimi kupci zemljišč, ki so predmet pogodbe in sicer, da zemljišča  manjša od 500 m2  proda kupcem po ceni 25,00 EUR  neto za kvadratni meter in, da zemljišča večja od 500 m2  proda kupcem po ceni 40,00 EUR neto za kvadratni meter. Pisma o nameri bo Standom z.o.o. Občini Divača izročila skupaj s to pogodbo.«

Občina bo svojo obvezo o prodaji delov zemljišč zainteresiranim kupcem iz pogodbe spoštovala, kljub temu, da je STANDOM ni izpolnil in na občino ni dostavil sklenjenih »Pisem o nameri«. Cene, ki so bile takrat dogovorjena za prodajo Občina Divača ne bo spreminjala. 

Ker STANDOM z.o.o. svoje obveze iz sklenjene pogodbe o prenosu zemljišč, da bo Občini Divača predal vso dokumentacijo in »Pisma o nameri«, ki so jih z občani sklenili za odkup delov zemljišč v Dolnjih Ležečah, ni izpolnil, Občina Divača poziva vse, ki so oddali vloge oziroma sklenili »Pisma o nameri« in so še vedno zainteresirani za odkup delov zemljišč, da na Občino Divača naslovijo vlogo za odkup zemljišč.

Obrazec vloge je objavljen na internetni strani občine Divača v rubriki JAVNA NAROČILA, Razpis za prodajo delov zemljišč v Dolnjih Ležečah, lahko ga pa dvignete oz. izpolnite v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača v času uradnih ur občinske uprave.

 

Slika parcel, predvidenih za prodajo:

 1   2

 Slika 1, Slika 2

Obrazec vloge