Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 27.08.2018

kategorija: Razpisi

 Občina Divača v zvezi s 77. členom ter opirajoč se na določilo drugega odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018)

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja,

in sicer namerava Občina Divača prodati vozilo civilne zaščite LADA NIVA, identifikacijska št: XTA212140W1357971.

 

Namera