JAVNI POZIV k oddaji pobud s področja urejanja prostora

datum: 21.08.2019

kategorija: Razpisi

JAVNI POZIV k oddaji pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača (SD OPN1)

JAVNI POZIV k oddaji pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača (SD OPN1)

SD OPN1 se nanašajo na tekstualni del OPN Občine Divača.

V postopku SD OPN1 bodo obravnavane samo pobude, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN Občine Divača, ne pa tudi pobude, ki se nanašajo na spremembe namenske rabe prostora (le-te bodo obravnavane v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, za kar bo Občina Divača izdala nov javni poziv k oddaji pobud).

Pobude bo Občina Divača zbirala do vključno 30. septembra 2019.  

javni poziv.pdf