javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Občina Divača obvešča, da je Geodetska uprava RS na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb objavila Stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine.

Prejete in obravnavane pripombe Občine Divača

Na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si  je objavljeno Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do prejetih pripomb.

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in stališča do prejetih pripomb