javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

 javno naznanilo 

 

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin poteka od 1. do vključno 30. oktobra 2019 na Portalu MVN in v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača (sejna soba Občine Divača), v poslovnem času.

Dostop na Portal MVN je zagotovljen preko spletnega naslova: https://www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer so objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

 

Izrisi vrednostnih con za območje občine Divača po posameznih modelih

Model HIŠE (HIS) 

Model STANOVANJA (STA) 

Model GARAŽE (GAR)

Model PISARNE (PPP) 

Model LOKALI (PPL) 

Model STAVBE ZA TURIZEM (TUR) 

Model STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA (SDP) 

Model KMETIJSKE IN DRUGE STAVBE (KDS)

Model INDUSTRIJA (IND) 

10 Model POSEBNA INDUSTRIJA (INP)

11 Model STAVBNA ZEMLJIŠČA (STZ) 

12 Model DRUGA ZEMLJIŠČA (DRZ) 

13 Model KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (KME) 

14 Model GOZD (GOZ) 

15 Model MARINE IN PRISTANIŠČA (PNP)

16 Model BENCINSKI SERVISI (PNB) 

17 Model ELEKTRARNE (PNE) 

Opis izrisa z legendo

Bolj podrobne izrise se lahko ogleda na spletni strani PREDLOGI MODELOV VREDNOTENJA:

https://eprostor.gov.si/PI_EMV

 

Obrazci za pripombe

Javnost lahko podaja mnenja in pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven ter splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja in sicer v roku od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 2019, na dveh predpisanih obrazcih. 

JR.MV-1 Pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven

Izpolnjen obrazec se pošlje Občini Divača 

-         na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali

-         skeniranega na elektronski naslov obcina@divaca.si ali

-         se odda na kraju razgrnitve (v sprejemni pisarni Občine v poslovnem času).

JR.MV-2 Splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja 

Izpolnjen obrazec se pošlje GURS

-         na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali

-         skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca sta dostopna tudi na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN.

 

Javna predstavitev

Javno predstavitev modelov vrednotenja nepremičnin bo GURS za občine na območju Območne geodetske uprave Koper izvedla v ponedeljek 14. oktobra 2019, od 10.00 – 13.00 ure, v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3, 6000 Koper.