KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE

Naslov:
Senožeče 75
6224 Senožeče

Matična številka:
5032415

Davčna številka:
17255848

Št. računa - EZR:
01219-6450791216

Tel. št.:
05 765 50 63

E-naslov:  

Predsednik:  David Škapin
GSM:               041 726 122

Podpredsednik:  Sebastjan Margon


Člani:

David Škapin

Sebastjan Margon   

Katarina  Kleva

Mirjam Može

Srečko Žvab

Nejc Škapin

Martin Franetič

Katarina Marinšek

Slavko Gerželj