KRAJEVNA SKUPNOST BARKA

Naslov:
Barka 28
6217 Vremski Britof

Matična številka:
5032598

Davčna številka:
59040505

Št. računa - EZR:
01219-6450790925
 

E-naslov:  

Predsednik:   Denis Ambrožič
GSM:               041 707 343  

Podpredsednik:  Mario Benkoč

Člani:

Mario Benkoč

Denis Ambrožič

Dejan Prelec