KRAJEVNA SKUPNOST MISLIČE

Naslov:
Vareje 11
6217 Vremski Britof

Matična številka:
5029830

Davčna številka:

95956158

Št. računa - EZR:
01219-6450791119

E-naslov:  


Predsednik:   Mirko Grlica
GSM:               040 469 346

Podpredsednik:  Mitja Ivančič

Člani:

Mirko Grlica

Mitja Ivančič

Kristjan Drožina