KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE LEŽEČE

Naslov:
Dolnje Ležeče 84
6215 Divača

Matična številka:
2482843

Davčna številka:
83891196

Št. računa - EZR:
01219-6000000109
 

E-naslov:  

Predsednik:   Iztok Grandič
GSM:               041 546 583

Podpredsednik:  Irena Perhavec

Člani:

Irena Perhavec

Iztok Grandič

Alojz Grubišič