Uslužbenci

Sprejemna pisarna – vložišče

Suzana Škrlj
SUZANA ŠKRLJ, dipl. upr. org.
Svetovalka za družbene dejavnosti
Tel. št.:+386 (0)5 731 09 30
E-naslov: obcina@divaca.si

 

Glavna pisarna

Tatjana Cerkvenik
TATJANA CERKVENIK, poslovni sekretar
Svetovalka za občinski svet
Tel. št.:+386 (0)5 731 09 36
E-naslov: tatjana.cerkvenik@divaca.si

 

Okolje, prostor in prostorsko planiranje

Alenka Kovačič
mag. ALENKA KOVAČIČ
Višja svetovalka za urbanizem
Tel. št.:+386 (0)5 731 09 44
E-naslov: alenka.kovacic@divaca.si)


Obrazci:

 

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Nataša Macarol
mag. NATAŠA MACAROL
Višja svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Tel. št.: +386 (0)5 731 09 38
E-naslov: natasa.macarol@divaca.si

Obrazci:


Družbene dejavnosti

Romana Derenčin
ROMANA DERENČIN, univ.dipl.ped.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Tel. št.:+386 (0)5 731 09 37
E-naslov: romana.derencin@divaca.si

Obrazci:

 

Razvoj, prijave na EU razpise

Sonja Terčič
SONJA TERČIČ, univ.dipl.inž.grad.
Višja svetovalka za investicije
Tel. št.  +386 (0)5 731 09 32
e-naslov: sonja.tercic@divaca.si


Zdenka Hreščak
ZDENKA HREŠČAK, univ. dipl. ekon.
Višja svetovalka
Tel. št.: +386 (0)5 731 09 39
E-naslov: zdenka.hrescak@divaca.si

 

Finance

Tamara Kljun
TAMARA KLJUN, poslovni sekretar
Finančni referent
Tel. št.: +386 (0)5 731 09 34
E-naslov: racunovodstvo@divaca.si


Vesna Pavlovčič
VESNA PAVLOVČIČ, dipl. ekon. (UN)
Višja svetovalka za finance
Tel. št.: +386 (0)5 731 09 33
E-naslov: vesna.pavlovcic@divaca.si