Pripravljalna faza

Teoretska izhodišča

Pomembnejši mednarodni dokumenti:

Nacionalni prostorski dokumenti: 

Regionalni razvojni dokumenti:

  • Zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske in program ukrepov za njeno izvajanje.
  • Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007–2013.
  • Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov za območje občin Divača, Hrpelje–Kozina in Sežana.
    Razvojni program podeželja
  • Skupni razvojni program občin Divača, Hrpelje–Kozina, Komen, Sežana ter kraškega dela občin Koper in Miren–Kostanjevica.
    Strateški del

Lokalni razvojni dokumenti:


OPOZORILO: Vse kartografsko gradivo - situacije po naseljih - v nadaljevanju je zaradi visoke ločljivosti večje od 5 MB, zato se priponke odpirajo počasneje, odvisno od vaše internetne povezave.