STALIŠČA DO PRIPOMB/PREDLOGOV PODANIH NA PODLAGI JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA OBČINE DIVAČA:

STALIŠČA DO PRIPOMB/PREDLOGOV PODANIH NA PODLAGI JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA  OBČINE DIVAČA:  

 

Sklep o objavi stališč

Splošna stališča

Stališča do posameznih pripomb