Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2006

datum: 19.12.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2006

Uradni list Republike Slovenije, Št. 114/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, je Občinski svet Občine Divača na 27. redni seji dne 15. 12. 2005, sprejelS K L E Po vrednosti točke za izračun nadomestilaza uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 20061.Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2006 znaša 0,871 SIT in se uporablja od 1. 1. 2006 dalje.2.Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.


Št. OS 27/01Divača, dne 15. decembra 2005Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l.r