JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA ODLOKA O O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA

datum: 16.04.2021

kategorija: Novice občinskega sveta

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA ODLOKA O O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO OPREMO NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA 

 

V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je v Poslovniku občinskega sveta določilo, da se  predlog Odloka o proračunu občine, po predstavitvi predloga in izvedeni splošni razpravi, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 15 dni. Sklep o navedenem sprejme občinski svet.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

Javna razprava poteka od petka 16.4.2021  do torka 4.5.2021.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Divača  se objavi na internetni strani Občine Divača.

Pripombe in predlogi k predlogu Odloka se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Divača« ali
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si  ali
  • osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

 

Sklep o javni razpravi

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Divača

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan