Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije

Načini oddaje

Da

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku