OPPN kamnolom Laže-1, 2. etapa - stališča do pripomb

Sklep o sprejetju Stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa in okoljskega poročila

Sklep o sprejetju Stališč do prpomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa in okoljskega poročila

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjnenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa in okoljskega poročila

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa in okoljskega poročila

 

Priloge: