OPPN kamnolom Laže-1, 2. etapa - stališča do pripomb