MANDAT 2002 - 2006

 BOJAN BOŠTJANČIČ funkcijo župana opravljal kot podžupan po smrti župana RAJKA VOJTKOVSZKY-ga od dne 8.7.2006  do izvolitve novega župana v letu 2006