Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora v gostinske namene

2. 10. 2023 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 627
02.10.2023
Javno zbiranje ponudb
30.10.2023 do 12:00
Martin Prelc
040240579