Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Anita Hiti, do 12.5.2021
 • Drago Božac, do 30.9.2020
 • Ana Požrl, do 16.12.2020
 • Verica Colja, od 4.2.2021 do 21.5.2021
 • Neva Modic, od 4.2.2021 do 21.5.2021
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica, Vesna Maslič
 • Član, Drago Božac
 • Član, Bojan Boštjančič
 • Član, Emil Kač, (do 15.12.2016)
 • Član, Mario Benkoč, (od 16.12.2016 dalje)
 • Član, Viljem Gerželj
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednica, Alda Čehovin
 • Član, Milenko Šukalo
 • Članica, Jasmina Ivančič
IZVEDENI NADZORI - Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Investicija "Večnamenska dvorana Senožeče"
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2015
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Misliče za leto 2015"
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Investicija "Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga"
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2013
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Barka za leto 2013
Klikni tukaj za prikaz prilog
IZVEDENI NADZORI - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Divača za leto 2013
Klikni tukaj za prikaz prilog