Komunalni prispevek

Občina Divača je sprejela Pdlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na Območju Občine Divača na 17. redni seji Občinskega sveta dne 12.5.2021. Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št.  28/2021 dne 21.5.2021  in je začel veljati 5.6.2021.

Z informativnim izračunom si vsak obiskovalec spletne strani lahko izračuna vrednost komunalnega prispevka za svoj predviden poseg.  Za informativni izračun je potreben vnos treh parametrov:
- površino gradbene parcele v m2
- bruto tlorisno površino objekta v m2
- namembnost objekta - izbira.
- izbira območja  (v Divači, Senožečah, Matavunu, Škocjanu in Betanji je v izračunu upoštevana možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje)

Izračun je zgolj informativen. Uradni izračun prejme stranka tekom upravnega postopka.
m2
m2