Civilna zaščita

cz@divaca.si
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Poveljnik, MATIJA ŠEMROV
  • Namestnik poveljnika, JOŽKO PERHAVEC
  • Član štaba, SLAVKO CERKVENIK
  • Član štaba, EVGEN GRŽELJ
  • Član štaba, DINO KUHARIČ
  • Član štaba, JERNEJ FRANC PREMRL
  • Član štaba, SREČKO ŠKRLJ
  • Član štaba, BOJAN VETRIH
  • Član štaba, DENIS ZOBARIČ