Občinska volilna komisija

05 - 731 09 30
obcina@divaca.si
Iztok Felicjan
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Denis Zobarič, univ.dipl.prav., Divača
 • Namestnica predsednika, Jasna Vitez, univ.dipl.prav., Kazlje
 • Član, Elvis Sošić, Divača
 • Namestnica člana, Karin Kariž, Divača
 • Članica, Tatjana Cerkvenik
 • Namestnica članice, Marta Kuret, Barka
 • Član, Andrej Škapin, Potoče
 • Namestnik člana, Renato Vidmar, Potoče
 • Tajnik, Iztok Felicjan, Divača
 • Namestnica tajnika, Suzana Škrlj, Škoflje
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Bogomir Horvat, Kačiče
 • Namestnica predsednika, Jasna Vitez, Kazlje
 • Član, Elvis Sošić, Divača
 • Namestnica člana, Karolina Kljun, Divača
 • Članica, Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme
 • Namestnica članice, Nava Vardjan, Barka
 • Članica, Vesna Pavlovčič, Senožeče
 • Namestnik članice, Aleš Tominc, Senožeče
 • Tajnik, Iztok Felicjan
 • Namestnica tajnika, Suzana Škrlj
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, Denis ZOBARIČ, Divača
 • Namestnik predsednika, Matej BANDELJ, Kreplje
 • Članica, Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče
 • Namestnica članice, Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme
 • Član, Jože TOMINC, Dolnje Vreme
 • Namestnica člana, Nava VARDJAN, Barka
 • Član, Gorazd GERŽELJ, Senožeče
 • Namestnica člana, Karolina KLJUN, Divača
 • Tajnik, Iztok FELICJAN
 • Namestica tajnika, Suzana ŠKRLJ
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednica, ANITA HITI, Divača
 • Namestnica predsednice, ANJA MARJANOVIČ, Komen
 • Članica, TATJANA CERKVENIK, Divača
 • Namestnik članice, JOŽE TOMINC, Divača
 • Članica, NINA GAŠPERŠIČ, Divača
 • Namestnica članice, MOJCA MATJAŽIČ, Divača
 • Član, ANDREJ ŠKAPIN ml., Divača
 • Namestnik člana, GREGOR KOCJAN, Divača
 • Tajnik, IZTOK FELICJAN, Divača
 • Namestnica tajnika, SUZANA ŠKRLJ, Divača
Sklepi imenovanja OVK DIVAČA
Klikni tukaj za prikaz prilog
Rokovnik volilnih opravil
Klikni tukaj za prikaz prilog