Izgradnja kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan

776
686.792,54 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
546.737,41 €
V teku
Povezava

Podatki o financiranju