Izgradnja kanalizacije v vaseh Matavun, Betanja in Škocjan

475
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku

Podatki o financiranju