Komunalno opremljanje poslovne cone Risnik

1071
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
29.07.2016
31.12.2018

Podatki o financiranju