Obveznosti podjetnika pri poslovanju ter pravni in davčni vidiki oddajanja nepremičnin

9. 1. 2020 52