Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov