Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - PRILOGA 8

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku